Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-06-01

Befolkningen på landsbygden nära tätort ökar medan den minskar längre ut på landsbygden

Under de senaste åren har befolkningen på landsbygden nära tätort ökat något. Däremot har den minskat på landsbygden som ligger långt ifrån tätort. Mindre tätorter på landsbygden har minskat kraftigt. Detta visar den studie som Jordbruksverket nyligen genomfört och som idag har presenterats på jordbruksdirektörskonferensen i Jönköping.

 

Sverige prioriterar en hållbar utveckling av landsbygden där jordbruket är en central del. Den studie som genomförts har haft ett brett upplägg genom att den är landsomfattande, en bred åldersgrupp har tagits med samt att landsbygden delats in i olika kategorier.

– Det är viktigt att ha det här breda perspektivet i utredningar så att en tydlig helhetsbild kommer fram. Den kan sedan bilda god grund för viktiga beslut, säger Harald Svensson, avdelningschef på Jordbruksverket.

 

I studien delas landsbygden in i kategorierna; landsbygd som influeras av en tätort och övrig landsbygd. Den första kategorin definieras som ett område som sträcker sig 20 till 60 km från en tätort. I den kategorin har befolkningen i åldersgruppen 16-64 år under perioden 1995 till 1999 ökat med knappt en procent. I övrig landsbygd har under samma tidsperiod samma åldersgrupp minskat med knappt två procent. För den yngre befolkningen (16–34 år) var utvecklingen sämre, t.ex. minskade denna grupp med åtta procent i övrig landsbygd.

 

Studien visar att befolkningen minskar i både norra Svealand och Norrland. Det gäller för båda kategorierna av landsbygd. I södra Sverige ökar befolkningen eller är nästan oförändrad i landsbygd som influeras av tätort. Däremot minskar den i övrig landsbygd i de flesta länen.

 

I framtiden är förhoppningen att utbetalningarna av olika stöd till jordbrukare ska kunna knytas till de båda kategorierna, så att det går att visa var stöden hamnar och vilka effekter de får.

 

Kontaktperson

Harald Svensson, avdelningschef, tel 036-15 51 13, 070-553 95 64

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-06-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.