Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-03-31

Jordbrukare får kompensation för valutakursförändringar

I dag betalar Jordbruksverket ut ersättning som kompensation för tidigare valutakursförändringar.

Jordbruksverket betalar i dag ut 158 miljoner kr till jordbruksföretag inom sektorerna mjölk, spannmål, sockerbetor och stärkelsepotatis gällande produktionsåret 1995. Ersättningen betalas ut till drygt 40 000 jordbruksföretag och finansieras helt av EU.

I genomsnitt utbetalas ca 3 800 kr per jordbrukare. Lägsta belopp som betalas ut är 200 kr.

Kontaktperson: Tomas Eriksson, arealstödsenheten, tel 036-15 59 77

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-03-31.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten