Pressmeddelande från Jordbruksverket

Fortsatt avlivning av smittade höns

Ytterligare 19 000 smittade höns i en anläggning drygt en mil söder om Sjöbo ska avlivas. Det beslutade Jordbruksverket på fredagen. Syftet är att få kontroll på det pågående utbrottet av SHS, swollen head syndrome.

Avlivningen kommer att ske under helgen och de döda fåglarna ska fraktas i slutna containrar till Stenstorp i Västergötland för destruktion.

Under fredagen blev analysresultaten klara på ett antal omprover som togs under torsdagen. Inga nya smittade anläggningar har upptäckts. Tidigare beslutade kontrollområden ligger dock kvar utan några ändringar. Ytterligare omprover ska tas på några anläggningar under helgen.

Jordbruksverket har nu fattat beslut om avlivning av sammanlagt 64 600 avelshöns sedan sjukdomen SHS upptäcktes i Sverige på Valborgsmässoafton. De drabbade djurägarna får statlig ersättning för sina förluster och för saneringskostnader.

SHS smittar inte människor men är mycket smittsam för höns, kalkoner och andra hönsfåglar.

Kontaktpersoner:
Håkan Henrikson, chef djurhälsoenheten, tel 0708 - 13 32 60
Helena Lindqvist, veterinärinspektör, tel 070 - 581 14 58
Christer Wallinder, informationschef, tel 036 - 37 84 37 eller 070 - 561 97 80


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-05-08.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.