Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-11-12

Skärpt gränskontroll för tuggben

Alla sändningar av tuggbensprodukter för hundar och andra animaliska foderprodukter som tas in via svenska gränsstationer och där salmonella påvisas, ska avvisas från Sverige alternativt destrueras. Sverige tillåter inte att en smittad vara släpps in i landet för bearbetning.

- Sverige har ett mycket gott smittskyddsläge avseende salmonella hos människor och djur. Därför ska vi inte släppa in eller tillåta försäljning av några smittade produkter, det säger Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning. Han framhåller även att gränskontrollen ska kompletteras med kontroller hos mottagarna av de produkter som tas in via eller från andra EU-länder.

Det har uppkommit misstankar om förekomst av salmonellasmitta i tuggbensprodukter. Även i Norge har man påvisat salmonellasmittade tuggben vid ett flertal kontroller. I Finland kontrolleras också förekomsten av salmonella i tuggben regelbundet.

Jordbruksverket beslutade att genomföra gränskontroll av tuggben vid import från tredje land under perioden nov - dec 1997. Gränskontrollen var av mindre omfattning och visade inte på någon alarmerande situation. Under våren 1998 fortsatte kontrollen med utökad provtagning vid gränskontrollstationen i Göteborg. Ju fler prov som togs per sändning desto fler sändningar visade sig vara smittade. Av samtliga sändningar som kontrollerades innehöll mer än 50 % salmonella. Detta trots att hälsointygen, som ska följa med varje sändning, intygade att produkterna kontrollerats och att salmonella inte påvisats. De smittade produkterna kommer till största delen från länder utanför EU, främst från Sydostasien. Genom den utökade gränskontrollen och de strikta reglerna för salmonellasmittade produkter finns det enligt Jordbruksverket goda möjligheter att minska risken för salmonella i landet.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10
Stig Widell, handläggare djurmiljöenheten, 036-15 58 12

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-11-12.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten