Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-02-29

BSE-fall i Danmark visar på behovet av identifiering och märkning av nötkreatur

- Det konstaterade fallet av galna ko-sjuka i Danmark visar på vikten av att vi i Sverige har ett väl fungerande system för att identifiera, märka och registrera nötkreatur. Det som hänt i Danmark visar att det inte bara handlar om plastbrickor i öronen, utan om att ha ett system där det går att spåra var djuret kommer ifrån och hur det har förflyttats. Detta för att snabbt kunna förhindra smittspridning. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar i en kommentar.

Jordbruksverket har ibland kritiserats för att vara för nitiskt i sin ambition att följa EU-regelverket angående identifiering och märkning av nötkreatur, som tillkom efter utbrottet av galna ko-sjukan i Storbritannien. Där tvingades man att avliva flera miljoner nötkreatur, bland annat p.g.a. att det inte fanns någon möjlighet att spåra smittkällorna. Reglerna började tillämpas i Sverige i och med EU-inträdet 1995. Bestämmelserna innebär att alla nötkreatur ska vara unikt idenitifierade, märkta, införda i en stalljournal och registrerade i det centrala nötkreatursregistret.

En annan viktig del i arbetet med att förhindra BSE är strikta regler för övervakning av djurhälsa och fodertillverkning. Även dessa frågor ansvarar Jordbruksverket för. I Sverige har vi haft förbud mot utfodring med kadavermjöl till livsmedelsproducerande djur från och med 1986 och förbud mot foder som innehåller idisslarprotein (köttmjöl) till idisslare från 1991.

Jordbruksverket ansvarar också för ett övervakningsprogram där Statens veterinärmedicinska anstalt årligen undersöker hjärnor från nötkreatur som visar tecken på kronisk sjukdom.

- Det aktuella fallet visar att kontrollåtgärder är viktiga. Före jul hade vi ett misstänkt fall med en oxe i Skåne som visade symptom som kunde innebära att djuret var BSE-smittat. Glädjande nog visade provet att djuret inte led av BSE, säger Ingbritt Irhammar och fortsätter:

- Den uppkomna situationen visar behovet av att följa de strikta regelverken. Jag vill också påpeka vikten av att inte någon ställer sig utanför reglerna och därmed saboterar smittspårningssystemet för andra, avslutar Ingbritt Irhammar.

Kontaktperson:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 2000-02-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.