Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-04-06

Jönköping plats för EU:s Jordbruksdirektörskonferens

Regeringen har idag offentliggjort att Jordbruksverket kommer att anordna en av de större konferenser som Sverige står värd för under vårt ordförandeskap i EU våren 2001. Vid Jordbruksdirektörskonferensen, som kommer att förläggas till Jönköping, träffas cheferna för Jordbruksverkets motsvarigheter när det gäller utbetalningar av EU-stöd till lantbruket.

Konferensen, som är ett organ för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och diskussion utbetalningsmyndigheterna emellan, kommer att ledas av Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar.

- Det ska bli roligt att ta emot mina kollegor från övriga EU-länder och presentera Jordbruksverkets verksamhet. Konferensen ger möjligheter att diskutera gemensamma frågor, problem och utmaningar inom vårt ansvarsområde. Den ger även möjlighet för oss att visa vår del av landet och vad Jönköping med omnejd har att erbjuda, säger Ingbritt Irhammar.

EU:s Jordbruksdirektörskonferens anordnas två gånger per år med cheferna och några ytterligare medarbetare från utbetalningsmyndigheterna i de 15 EU-länderna samt med företrädare för EU-kommissionen. Värd är EU:s ordförandeland. Jordbruksverkets förberedelsearbete påbörjades redan under hösten 1999 och nu fortsätter arbetet med att planera konferensen i samråd med Jordbruksdepartementet och Utrikesdepartementet. Någon gång under senare delen av våren 2001 kommer cirka 100-talet konferensdeltagare att hälsas välkomna till Jönköping.

Kontaktpersoner:
Mats Persson, överdirektör, tel 036-15 52 00
Martin Wretling, gd-sekreterare, tel 036-15 58 02


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-04-06.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.