Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-06-14

Så- och ändringsdatum flyttas fram i norra Sverige

Sista datum för sådd och för ändringar i ansökan om jordbruksstöd flyttas fram till den 30 juni i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

EU-kommissionen har godkänt Sveriges begäran om att flytta fram sista datum för sådd av grödor som jordbrukarna söker EU-stöd och nationella stöd för från den 15 juni till den 30 juni i de nordligaste länen. Anledningen till att så- och ändringsdatum flyttas fram är att många jordbrukare ännu inte hunnit så och därmed riskerade att gå miste om stöd.

Kontaktpersoner:
Maria Dahlqvist, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 60 27
John Andersson, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 59 90


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-06-14.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.