Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-07-07

Svenskarna konsumerade livsmedel för 151 miljarder

Under 1999 uppgick värdet av konsumtionen av livsmedel till drygt 151 miljarder kr, vilket är en ökning med 2,3 procent jämfört med 1998. Volymmässigt ökade konsumtionen med 1,3 procent. Konsumtionen av bl.a. bröd och spannmålsprodukter, kött, grönsaker, glass och läsk ökade volymmässigt, medan konsumtionen av smör, margarin, choklad och konfektyrvaror minskade. Det visar Jordbruksverkets årliga beräkningar av livsmedelskonsumtionen i Sverige.

Konsumtionsvärdet under 1999 för enbart livsmedel (inkl. folköl men exkl. alkoholhaltiga drycker och tobak) var drygt 151 miljarder kr, dvs. 3,4 miljarder kr eller 2,3 procent högre än motsvarande värde 1998. Denna ökning av konsumtionsvärdet kan förklaras med en genomsnittlig prisökning på 1 procent och en total volymökning på 1,3 procent.

Beträffande konsumtionen per person under 1999 kan följande nämnas:

Kontaktpersoner:
Ulf Svensson, handläggare statistikenheten, tel 036-15 50 74
Monica Eidstedt, handläggare statistikenheten, tel 036-15 58 73

Rapport 2000:13 "Konsumtionen av livsmedel m.m. 1996-1999" kan beställas från Jordbruksverket, tel 036-15 51 75, fax 036-34 04 14. Priset är 100 kr exklusive moms.


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-07-07.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.