Pressmeddelande 1997-05-30 från Jordbruksverket

Så- och ändringsdatum framflyttat i nio län

Sista datum för sådd och för ändringar i ansökan om jordbruksstöd flyttas fram till den 15 juni i nio län. Ändringen gäller Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Örebro län.

Beslutet att flytta fram sista ändringsdatum till den 15 juni i de nio länen togs av Jordbruksverket på torsdagen. EU-kommissionen har tidigare tagit beslut om att för dessa län flytta fram sista datum för sådd av grödor som jordbrukarna söker EU-stöd eller nationella stöd för.

Ändringen innebär att det totalt är 17 län som har den 15 juni som sista så- och ändringsdatum. Sedan tidigare gäller detta datum även i Värmlands, Dalarnas, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. I övriga län är sådden i allmänhet redan genomförd och där gäller den 31 maj som sista datum för sådd och för ändringar i ansökan.

Anledningen till att så- och ändringsdatum flyttas fram är att många jordbrukare ännu inte hunnit så och därmed riskerar att gå miste om stöd. Sverige har tvingats begära framflyttning av sådatumet varje år sedan EU-inträdet. EU-kommissionen har tidigare godkänt 15 juni som sista sådatum i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Från och med i år gäller samma sista sådatum permanent även för Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län, enligt ett beslut av kommissionen.

Kontaktpersoner:

Christina Åkerman, tf chef arealstödsenheten, tel 036 - 15 52 62

Helena Johansson, handläggare arealstödsenheten, tel 036- 15 56 73

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-05-30.
Ansvarig för sidan är: informationsenheten