Pressmeddelande från Jordbruksverket 1997-11-28

Nära 4 miljarder kronor
betalas ut i jordbrukarstöd

Den 28 november betalar Jordbruksverket ut sammanlagt nära 4 miljarder kronor i arealersättning, kompensationsbidrag och miljöstöd till det svenska jordbruket. Utbetalningen gäller ansökan 1997.

Utbetalningen av arealersättning uppgår till 3,37 miljarder kronor och omfattar drygt 57 200 brukare. Arealersättningen finansieras helt av EU. För spannmål varierar ersättningsbeloppen mellan 1 657 kr/ha och 2 663 kr/ha. För uttagen areal (träda) är ersättningen 30 procent högre än för spannmål. Ca 600 utbetalningar av arealersättning återstår och de är planerade att genomföras i slutet av december.

Kompensationsbidraget är ett regionalt stöd som ska kompensera jordbrukare i norra Sverige samt i södra och mellersta Sveriges skogs- och mellanbygder för att förutsättningarna är sämre och kostnaderna högre för jordbruksproduktionen i dessa områden. Stödet medfinansieras av EU med mellan 25 och 50 procent. Utbetalningen gäller nära 580 miljoner kronor till sammanlagt 23 600 brukare. Endast något hundratal brukare återstår. Ytterligare utbetalningar är planerade under december.

Av totalt elva miljöstöd är det tre mindre stöd om sammanlagt knappt 7 miljoner kronor som betalas ut nu. Det handlar om miljöstöd för extensiv vall och skyddszoner, miljöstöd för utrotningshotade husdjursraser och miljöstöd för fånggrödor. Miljöstöden medfinansieras till hälften av EU.

Övriga miljöstöd samt djurbidrag betalas ut senare.

Kontaktpersoner:

Tomas Eriksson, arealstödsenheten, tel 036-15 59 77

Maria Hessel, regionalstödsenheten, tel 036-15 59 88

Jenny Westin, miljöstödsenheten, tel 036-15 56 53

Utbetalat belopp i kronor:

LänAreal-
ersättning
Kompen-
sations-
bidrag
Miljöstöd extensiv
vall
Miljöstöd utrotnings-
hotade
husdjurs-
raser
Miljöstöd fånggrödor
Stockholm124 907 005 798 575236 097 76 713-
Uppsala251 129 490 4 983 790307 784 96 691-
Södermanland210 679 393 133 496299 455 30 584-
Östergötland382 185 253 4 360 002379 059 52 600137 340
Jönköping46 792 124 41 293 97815 675 28 55033 150
Kronoberg30 115 427 19 297 0294 290 32 82434 750
Kalmar120 446 745 26 734 89049 752 -20 390
Gotland90 753 299 7 731 50515 543 90 95012 000
Blekinge29 797 933 4 165 60681 846 72 70222 000
Skåne625 021 095 13 250 753- 133 981-
Halland139 394 109 9 882 556203 133 48 134906 504
Göteborgs och Bohus53 047 038 12 919 24329 469 13 20056 250
Älvsborg153 489 885 31 719 834315 963 112 42471 010
Skaraborg449 192 034 10 475 088228 594 71 571144 155
Värmland95 535 924 49 052 55831 878 84 854-
Örebro164 494 507 11 091 223166 742 45 010-
Västmanland215 649 792 700 761604 493 25 324-
Dalarna55 856 367 41 427 0507 425 292 990-
Gävleborg51 668 286 71 893 518- 133 454-
Väster-norrland20 301 923 53 109 472- 94 358-
Jämtland10 813 059 48 175 202- 370 504-
Västerbotten38 257 630 79 540 532- 244 325-
Norrbotten12 801 712 36 856 687- 163 520-
Summa3 372 330 030 579 593 3482 977 198 2 315 2611 437 549

Antal brukare som omfattas av utbetalningen:

LänAreal-
ersättning
Kompen-
sations-
bidrag
Miljöstöd extensiv
vall
Miljöstöd utrotnings-
hotade
husdjurs-
raser
Miljöstöd fånggrödor
Stockholm1 285 8435 17-
Uppsala2 490 45955 20-
Södermanland1 879 950 13-
Östergötland3 300 37386 1414
Jönköping2 724 2 5124 89
Kronoberg1 694 1 5502 127
Kalmar2 723 1 58311 -8
Gotland1 562 6525 224
Blekinge909 31116 138
Skåne8 030 1 062- 31-
Halland3 140 76752 16200
Göteborgs och Bohus2 221 1 16714 518
Älvsborg4 405 1 91371 2420
Skaraborg6 097 88855 2530
Värmland2 193 1 4677 27-
Örebro2 139 48741 16-
Västmanland2 190 66120 6-
Dalarna1 543 1 1333 50-
Gävleborg2 058 1 747- 30-
Väster-norrland1 343 1 402- 13-
Jämtland944 1 213- 66-
Västerbotten1 790 1 911- 36-
Norrbotten588 843- 21-
Summa57 247 23 599627 485318

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-11-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten