Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-10-06

Generellt undantag från kravet på höstsådd efter trädesbrott

Jordbruksverket har beslutat att ge generell dispens från kravet att jordbrukare som brutit sin träda måste höstså marken. Detta undantag gäller endast 1998.

Det myckna regnandet under sommaren och hösten har gjort att många jordbrukare inte klarar att höstså trots att de har brutit trädan genom sprutning, gödsling eller jordbearbetning. Det är anledningen till Jordbruksverkets beslut att i år ge dispens från kravet på höstsådd efter trädesbrott.

Jordbrukare som har brutit trädan får inte anmäla marken som träda nästa år, utan måste använda den för vårsådda grödor för att den ska berättiga till arealersättning.

Kontaktpersoner:

Christina Åkerman, tf chef arealstödsenheten, tel 036-15 52 62
Hans Rolandsson, arealstödsenheten, tel 036-15 59 74


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-10-06.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.