Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-11-30

Utbetalning av 4 miljarder kronor i ersättning till jordbruket

Den 30 november betalar Jordbruksverket ut sammanlagt drygt 4 miljarder kronor i arealersättning, kompensationsbidrag och miljöstöd till det svenska jordbruket. Utbetalningen gäller ansökan 1998.

Utbetalningen av arealersättning uppgår till 3,34 miljarder kronor och omfattar cirka 55 100 brukare. Arealersättningen finansieras helt av EU. För spannmål varierar ersättningsbeloppen mellan 1 640 kr/ha och 2 635 kr/ha. För uttagen areal (träda) är ersättningen 30 procent högre än för spannmål. Cirka 1 400 utbetalningar av arealersättning återstår och de är planerade att genomföras under december månad.

Kompensationsbidraget är ett regionalt stöd som ska kompensera jordbrukare i norra Sverige samt i södra och mellersta Sveriges skogs- och mellanbygder för att förutsättningarna är sämre och kostnaderna högre för jordbruksproduktionen i dessa områden. Stödet medfinansieras av EU med mellan 25 och 50 procent. Drygt 537 miljoner kronor betalas ut till cirka 21 600 brukare. Ytterligare utbetalningar är planerade under december.

Av totalt tretton miljöstöd är det fyra av dem som betalas ut nu. I det utbetalade beloppet som uppgår till 219 miljoner kronor ingår miljöstöden för extensiv vall och skyddszoner, för utrotningshotade husdjursraser, för ekologisk odling samt för fånggrödor. Miljöstöden medfinansieras till hälften av EU.

Övriga miljöstöd samt djurbidrag betalas ut senare.

På de två följande sidorna finns länsvisa tabeller över utbetalade belopp och antalet brukare som omfattas av utbetalningarna.

Kontaktpersoner:
Tomas Eriksson, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 59 77
Maria Hessel, handläggare regionalstödsenheten, tel 036-15 59 88
Gunilla Svahn, handläggare miljöstödsenheten, tel 036-15 58 90

Utbetalat belopp i kronor


Arealersättning Kompensationsbidrag Miljöstöd extensiv vall Miljöstöd utrotningshotade husdjursraser Miljöstöd ekologisk odling Miljöstöd fånggrödor
Stockholm128 570 005 804 315226 913 90 90010 774 669 0
Uppsala243 176 893 4 966 675 346 049106 775 13 396 096 0
Söderman-land210 472 882 145 456428 406 9 80015 546 372 0
Östergötland 383 408 3964 232 898 452 76071 362 20 681 890 674 389
Jönköping 51 057 78442 054 426 18 44720 590 10 049 706 146 160
Kronoberg29 599 722 17 147 692 5 80745 490 3 483 691 106 299
Kalmar109 571 233 24 597 825 51 75334 350 7 280 534 147 658
Gotland90 126 601 7 285 007 25 41093 390 7 393 365 33 210
Blekinge29 180 764 4 334 883 94 47382 957 1 825 617 51 552
Skåne630 084 503 9 241 151 544 926128 540 4 070 978 552 906
Halland136 808 514 8 876 572 283 70153 020 6 159 931 2 216 531
Västra Götaland 642 775 831 45 565 149448 497 296 07230 782 489 1 096 848
Värmland95 734 022 49 479 151 0179 766 9 579 830 0
Örebro165 589 086 10 515 543 168 99332 650 4 189 835 0
Västmanland215 084 967 702 634708 807 44 2008 750 460 0
Dalarna54 517 555 39 829 602 0293 052 6 660 889 0
Gävleborg51 778 677 72 216 463 0118 925 5 745 262 0
Väster-norrland 20 028 31252 839 665 0116 350 15 647 195 0
Jämtland10 850 076 48 557 963 0399 336 14 368 669 0
Västerbotten36 005 149 67 128 806 0343 220 8 107 535 0
Norrbotten10 232 383 26 794 514 0142 830 2 837 428 0
Summa3 344 653 355 537 316 390 3 804 9422 703 574 207 332 441 5 025 553

Antal brukare som omfattas av utbetalningen

Arealersättning Kompensationsbidrag Miljöstöd extensiv vall Miljöstöd utrotningshotade husdjursraser Miljöstöd ekologisk odling Miljöstöd fånggrödor
Stockholm1 272 8839 18276 0
Uppsala2 399 44263 25343 0
Söderman-land1 827 1163 6483 0
Östergötland 3 231368 10317 77037
Jönköping 2 7822 418 56 73116
Kronoberg1 599 1 3923 16352 14
Kalmar2 521 1 43812 14444 18
Gotland1 552 6098 22242 5
Blekinge883 33518 17135 11
Skåne7 697 692149 29175 59
Halland2 999 71873 17278 282
Västra Götaland 11 8273 348 11278 1 402103
Värmland2 219 1 4650 45561 0
Örebro2 102 45238 9283 0
Västmanland2 118 66146 7233 0
Dalarna1 496 1 0660 54403 0
Gävleborg2 070 1 7320 23411 0
Väster-norrland 1 3621 420 016 1 0180
Jämtland970 1 2070 70839 0
Västerbotten1 711 1 6990 37619 0
Norrbotten467 6480 20234 0
Summa55 068 21 614832 54610 232 545

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-11-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten