Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-12-28

Veterinär gränskontroll vid
svensk-norska gränsen upphör

Från och med den 1 januari 1999 krävs inte längre någon gränskontroll av levande djur och varor av animaliskt ursprung vid gränsen mellan Sverige och Norge. Detta sedan Norge beslutat att införliva EU:s harmoniserade veterinära lagstiftning och därmed i praktiken bildar EU:s yttre gräns mot tredje land. Övriga införselregler fortsätter dock att gälla precis som tidigare. Förändringen omfattar heller inte handel med utrotningshotade vilda djur (CITES), där tullkontroll fortfarande ska utföras.

Beslutet innebär att Norge måste uppföra gränskontrollstationer för kontroll av levande djur och varor av animaliskt ursprung som importeras från länder utanför EU, medan den veterinära gränskontrollen mellan Sverige och Norge upphör. Norge kan ur denna synvinkel jämställas med ett EU-land.

Transporter av levande djur och varor av animaliskt ursprung får passera gränsen mellan Sverige och Norge var som helst och transportören behöver inte anmäla sig till gränskontrollveterinären.

Förändringen berör dock inte djur och djurprodukter som omfattas av CITES-konventionen, som reglerar handel med utrotningshotade vilda djur och växter. Tullkontroll ska fortfarande utföras vid gränsen mellan Sverige och Norge för dessa djur och produkter.

Det bör observeras att de flesta reglerna som gäller i dag för införsel av djur och djurprodukter från Norge till Sverige fortsätter att gälla efter årsskiftet. Dessa regler följer sedan en längre tid EU-lagstiftningen.

Kontaktperson:

Mariann Sköld, veterinärinspektör, tel 036-15 51 37


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-12-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.