Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-06-17

Ny informationschef i ny organisation

Madeleine Widerström har tillträtt tjänsten som informationschef vid Jordbruksverket. Sedan juli 1998 har hon arbetat som informationssekreterare åt Jordbruksverkets generaldirektör och närmast dessförinnan som informatör vid Högskolan i Växjö.

Från och med den 1 juni är Madeleine Widerström chef för informationsenheten som är en ny stabsfunktion direkt underställd verksledningen. Enheten kommer bland annat att arbeta med policy- och strategifrågor inom informationsområdet och massmediekontakter. Ansvaret för produktion och layout har samlats i en arbetsgrupp i administrativa avdelningen.

Jordbruksverket har ett stort ansvarsområde med många kunniga handläggare som gärna svarar på frågor från journalister. Det övergripande ansvaret för massmediekontakter ligger dock på informationsenheten som kan stå till tjänst med övergripande information om Jordbruksverket och information kring aktuella frågor och händelser.

Informationsenheten består av fyra medarbetare. Dessa nås på följande telefonnummer:

Madeleine Widerström, chef för informationsenheten, tel 036-15 60 11, 070-604 06 21
Urban Wigert, ställföreträdande chef för informationsenheten, (tjänstledig t.o.m. 990901)
tel 036-15 59 05
Lena Björklund, tel 036-15 58 41
Anna Olsson, tel 036-15 58 44

Telefonnumret till Jordbruksverkets växel är 036-15 50 00.

Jordbruksverket har även en omfattande information tillgänglig via Internet på adress www.sjv.se Där publiceras bland annat verkets pressmeddelanden samtidigt som de släpps till media. Det finns möjlighet att prenumerera på pressmeddelandena via Internet. På adressen www.sjv.se/presskontakten kan den som är intresserad registrera sig och får då fortsättningsvis ett meddelande via e-post när ett nytt pressmeddelande publicerats.

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-06-17.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten