Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-09-03

Svar till LRF:
Påminnelsen till djurägarna syftar till att alla ska få sina djurbidrag

Flera LRF-länsförbund har idag gått ut med pressmeddelanden där de säger att Jordbruksverket ställer helt orimliga krav på djurägarna vad gäller djurregistret. Jordbruksverket ger följande kommentar:

Djurregistret är ett register där det ska finnas uppgifter om alla nötkreatur i landet. Registret har inrättats till följd av EU-regler. Bl.a. ska registret användas för att stämma av de uppgifter som jordbrukarna lämnar vid ansökningar om olika djurrelaterade EU-stöd.

I våras påbörjade Jordbruksverket ett utskick till djurägarna som innehöll en komplett lista över alla uppgifter som finns i registret. Detta utskick är nu slutfört. (Djurägare som är anslutna till Kokontroll, semin m.m. har tidigare genom sina organisationer också fått listor över sitt djurinnehav för rättning.)

Den bedömning som gjordes när verket formulerade brevet till djurägarna var att listan skulle skickas tillbaka enbart om djurägarna hittade fel. Eftersom verket fått tillbaka listor från färre än beräknat, beslutade vi oss för att med kort varsel skicka ut den påminnelse till djurägarna som LRF syftar på i sina pressmeddelanden.

Skälet till påminnelsen är alltså att Jordbruksverket försöker göra allt verket kan för att djurägarna ska kunna få sina stöd utbetalade vid de planerade tidpunkterna. För att ytterligare säkerställa att alla djurägare tagit del av informationen beslutade verket också att djurägarna skulle svara, även om listorna är korrekta.

Vi är medvetna om att tiden för att svara är kort. De djurägare som redan vid första utskicket rättade listorna har inte fått denna påminnelse. De djurägare som vid första utskicket fann att listorna var korrekta kan mycket enkelt svara till Jordbruksverket.

De är alltså endast de djurägare som inte tog itu med sina listor vid det första utskicket som kan få problem.

Vi vill också påminna om att de djurägare som råkat kasta listorna enkelt kan beställa nya och att de får ytterligare tid på sig för att göra sina rättningar.

Kontaktperson:
Harald Svensson, chef kontrollavdelningen, tel 070-553 95 64

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-09-03.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten